Działanie 1.5 - Wdrożenie innowacji usługowych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

dla rozwoju Mazowsza.

„Wzrost konkurencyjności Spółki CentralSpace S.A. poprzez wdrożenie innowacji usługowych”.

Beneficjentem projektu jest:  CentralSpace S.A.

Całkowita wartość projektu: 1 827 201,16 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR i budżetu państwa: 547 274,91 PLN

 

Przedmiotem projektu „Wzrost konkurencyjności Spółki Centralspace S.A. poprzez wdrożenie innowacji usługowych i produktowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu i „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.5 „Rozwój Przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  2007-2013 jest przedsięwzięciem dotyczącym stworzenia platformy internetowej oferującej usługi w zakresie obsługi sprzedaży nieruchomości oraz usług wykończeniowych zakupionych nieruchomości za pośrednictwem platformy internetowej wprowadzając jednocześnie innowacyjne rozwiązania na specjalnie utworzonej do tego platformie.

Celem wyżej wymienionego projektu jest przede wszystkim udzielenie kompleksowego i profesjonalnego wsparcia  Klientom w przejściu przez proces zakupu nowej nieruchomości od momentu jej wyboru, negocjacji warunków umowy, podpisania umowy przedwstępnej, sporządzenia aktu notarialnego nabycia, odbioru od dewelopera nieruchomości, aż do wykończenia, wyremontowania i wyposażenia danej nieruchomości. 

Uruchomiliśmy dwie Platformy  „Grupa  zakupowa”oraz "Grupa remontowa"

" Grupa zakupowa" integruje  osoby  planujące  zakup  nieruchomości  w  dowolnie  wybranej przez siebie lokalizacji oraz deweloperów, którzy za pośrednictwem platformy prezentują swoje oferty.

W usłudze " Grupa zakupowa" zaproponowano innowacyjny proces, którego początkiem jest utworzeniu profilu klienta w aplikacji webowej, a następnie wspieranie klienta przez narzędzia dostępne w aplikacji od momentu złożenia  zamówienia  na  nieruchomość  o  określonych  cechach  poprzez  dostarczenie  klientowi  dopasowanych ofert,    dostarczenie  przewodnika  zakupowego,  odpowiednich  dokumentów.

Platforma  „Grupa  Remontowa”  jest  rozwiązaniem  dedykowanym  wszystkim  osobom  fizycznym  i  prawnym  –firmom, instytucjom  (Klientom), które planują remont, prace wykończeniowe mieszkania, lokalu użytkowego lub  biura.  

 Grupa Remontowa  to  program,  który  umożliwi  poprzez  efekt  skali  uzyskiwać  korzystne  upusty  na  materiały wykończeniowe oraz usługi remontowe a tym samym ich zakup po bardzo konkurencyjnych cenach. Program pozwoli na kompleksowe i efektywne kierowanie wszystkimi aspektami dotyczącymi wykończenia wnętrza bez wychodzenia  z  domu,  tym  samym  czyni  go  niezbędnym  elementem  doradczym  wyposażenia  każdego nowoczesnego obiektu. 

Przyjęty model biznesowy zastosowany w programie umożliwi uzyskanie Klientom niższych cen materiałów wykończeniowych  i  wyposażenia  oraz  usług z tym związanych.  Program  pozwoli  na  kompleksowe  i  efektywne kierowanie wszystkimi aspektami dotyczącymi wykończenia wnętrz bez wychodzenia z domu/firmy, tym samym czyni go niezbędnym elementem wyposażenia każdego nowoczesnego obiektu.

Projekt „Wzrost konkurencyjności Spółki Centralspace S.A. poprzez wdrożenie innowacji usługowych i produktowych” zakłada osiągnięcie rezultatów, na które m.in. składa się możliwość sprostania oczekiwaniom  zgłaszanym przez obecnych, jak również potencjalnych klientów, gdyż przedsięwzięcie jest podyktowane zapotrzebowaniem zgłaszanych odbiorców. Jednocześnie projekt wdraża innowacyjne technologie na panelu informatycznym  tj. „Grupa Remontowa” oraz „Grupa Zakupowa”. Ponadto, poprzez stworzenie nowych miejsc zatrudnienia (etatów) specjalnie na cele projektu, wspiera on rozwój przedsiębiorczości oraz sytuację ekonomiczną na rynku.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Zainteresowała Ciebie nasza oferta?

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz, a specjalnie dla Ciebie przejrzymy oferty ponad 200 Inwestycji w Warszawie oraz okolicy i przedstawimy tylko te propozycje sprzedaży Nowych Mieszkań bez prowizji i w najniższych cenach które najlepiej spełniają Twoje oczekiwania.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) przez administratora danych, CentralSpace S.A. z siedzibą Trzech Budrysów 29/28, 02-381 Warszawa, w celu przedstawienia oferty handlowej CentralSpace S.A., a także w celach marketingowych. Podanie danych osobowych CentralSpace S.A. jest dobrowolne, poprzez zaakceptowanie niżej wymienionych oświadczeń.