Użytkowanie wieczyste – co to jest i czy należy się tego obawiać

Użytkowanie wieczyste – co to jest i czy należy się tego obawiać

Pomijając samą historię tworu zwanego użytkowaniem wieczystym, którego idea wywodzi się z czasów poprzedniego ustroju, kiedy to władza była święcie przekonana, że wszystkie grunty wchodzące w granice administracyjne miast powinny być własnością państwa, niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie charakterystyki tego często występującego prawa do nieruchomości.

Użytkowanie wieczyste to prawo do użytkowania gruntu zbliżone do prawa własności. Użytkownik wieczysty może swobodnie korzystać z nieruchomości (z wyłączeniem osób trzecich) oraz rozporządzać tym prawem podobnie jak właściciel. Może je sprzedawać, obciążać bądź zapisywać w testamencie. Użytkownik wieczysty ma prawo korzystania z gruntu we wskazany w umowie notarialnej sposób. W przypadku deweloperów jest to np. korzystanie w celu wybudowania osiedla mieszkaniowego.

O prawo użytkowania może ubiegać się każdy: osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo). Okres na jaki nieruchomość jest oddawana w użytkowanie wieczyste wynosi maksymalnie 99 lat, lecz nie mniej niż 40 lat W przypadku inwestycji deweloperskich w praktyce nie spotyka się okresu innego niż 99 lat.

Ważnym elementem jest fakt, iż użytkownik wieczysty może żądać przedłużenia okresu użytkowania o kolejne 99 lat, zaś właściciel może odmówić przedłużenia okresu tego prawa tylko w przypadku ważnego interesu społecznego.

Dodatkowo od 2005 roku w myśl ustawy z 29 lipca możliwe jest przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we prawo własności na skutek wniosku użytkownika wieczystego bądź osoby fizycznej lub prawnej, która jest posiadaczem lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje udział w prawie użytkowania wieczystego (tj. właściciele mieszkań).

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego są regulowane raz do roku do 31 marca. Deweloper nabywając prawo użytkowania wieczystego opłaca 15-25 % wartości nieruchomości. Opłaty ponoszone przez mieszkańców są ustalone ustawowo w wysokości 0,3-3%, natomiast dla inwestycji deweloperskich jest to dokładnie 1 %. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana, ponieważ ustalana jest na podstawie wartości gruntu. Nie może się to jednak zmieniać częściej niż co 3 lata.

Słowem podsumowania należy wspomnieć, że znaczna większość inwestycji na rynku warszawskim realizowana jest na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste, a nie na gruntach będących własnością dewelopera. Większość nabywców musi liczyć się więc z opłatami z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Ważne aby sprawdzić czy prawo użytkowania wieczystego gruntu pod inwestycją zostało udzielone przez Skarb Państwa czy jednostkę terytorialną. Te drugie bowiem niechętnie zamieniają prawo użytkowania wieczystego na prawo własności oraz dodatkowo często aktualizują opłaty.

Kategoria: 

Zainteresowała Ciebie nasza oferta?

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz, a specjalnie dla Ciebie przejrzymy oferty ponad 200 Inwestycji w Warszawie oraz okolicy i przedstawimy tylko te propozycje sprzedaży Nowych Mieszkań bez prowizji i w najniższych cenach które najlepiej spełniają Twoje oczekiwania.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) przez administratora danych, CentralSpace S.A. z siedzibą Trzech Budrysów 29/28, 02-381 Warszawa, w celu przedstawienia oferty handlowej CentralSpace S.A., a także w celach marketingowych. Podanie danych osobowych CentralSpace S.A. jest dobrowolne, poprzez zaakceptowanie niżej wymienionych oświadczeń.